Krav Maga

KRAV MAGA – VÄRLDENS BÄST TESTADE NÄRSTRIDSSYSTEM

Krav maga anses vara det i praktiken bäst testade närstridssystemet i världen.

Målet med Krav Maga:

”To educate and build people mentally, spiritually and physically, so that in a time of need one will be able to defend and attack with maximum speed and efficiency.

To establish in one a sence of self worth.

To work toward the bringing together of hearts and ending violence around the world, between all peoples, irrespective of color, race or religion”

– IMI LICHTENFELD
Grand master
may 1910- january 1998

KRAV MAGA SOM HOBBY

Krav Maga är ett modernt effektivt och lättanvänt självförsvarssystem för fullvuxna (K-18) kvinnor och män baserat på enkla tekniker och taktisk framsynthet.

Vid händelse av en våldsam situation innehåller krav maga utöver tekniker mot de vanliga greppen, strypningarna, slagen och sparkarna också tekniker mot egg-, slag- och skjutvapen. Till de här hör bland annat försvar på marken och försvar mot flera motståndare. Exceptionellt för Krav Maga är också använding av tillfälliga verktyg för att försvara sig.

 

KRAV MAGA  360°

Systemets tekniker har utvecklats för att bygga på människans normala och naturliga stressreaktioner. Med teknikerna förbereds man för att försvara sig mot attacker från alla håll; försvarssektorn är hela 360 grader. Allt onödigt komplext har skalats bort från teknikerna i.o.m. att vid en riktig våldsam situation fungerar bara det enkla. Basprincipen är att göra samtidigt försvar och effektiv motattack. En väsentlig del av systemet är taktisk framsynthet, vilket betyder att man försöker undvika farosituationer, analysera risker och förbereda sig för flera attackerare och möjligheten för vapen. Stressen som uppstår vid en våldsam situation, hantering av aggressivitet, använding av våld och simulering av verkliga situationer är också en stor del av träningen.

Innehållet i Krav Maga utbildningen är beroende av gruppens bakgrund, yrke och behov. Utbildningen delar sig i delarna självförsvar, använding av våld och närstrid, där betoningen och utbildningens innehåll är beroende av målgruppen. Utbildningen överlappar mellan de olika områdena i.o.m. att en våldsam situation normalt innehåller delar från alla.

Självförsvar utbildas i regel åt civila som grund-, fortsättnings- och specialkurser. Användning av våld för myndigheter och arbetande inom säkerhetsbranschen i deras egna slutna grupper och aggressiv närstrid för soldater, vars fokus för utbildninen är närstrid under krig.

MED EN HISTORIA FRÅN RIKTIGA STRIDER

Krav Maga, som är känt som Israels armés och polismyndigheters självförsvars- och närstridssystem, fick sin början under 1940-talet i Bratislava där utvecklaren, judiska Slovaken Imrich (Imi) Lichtenfeld (1910-1998), stred mot nazisternas plundring och förstörelse i judarnas egen motståndsrörelse. Till slut hamnade Imi att fly från staden och hamnade efter många omvägar till nutidens Israel.

När staten Israel grundades 1948 valdes Imi ansvarig officer för den Israeliska arméns närstrider p.g.a. sina tidigare stridserfarenheter och sin ungdoms hobbyer (boxing, brottning och jiu jitsu). I den tjänsten arbetade han de kommande 20 åren med att för den Israeliska armén utveckla ett stridssystem som är enkelt och snabbt att lära sig och som senare började kallas Krav Maga (kontaktstrid). Israels armé har inte någonsin hållit en låg profil om strider de deltagit i så det finns mycket information om riktiga strider och vad som hänt där. Efter att Imi blev pensionerad (1964) utvecklade han baserat på dessa Krav Maga soldattekniker en för civila anpassad självfösvarsversion.

Teknikerna måste fungera mot aggressiv terrorisom för män, kvinnor och barn, i.o.m. att civila judar var ständigt utsatta för väpnade (kniv, käpp, skjutvapen) attacker p.g.a. sina politiska eller religiösa åsikter. De tekniker som lärdes ut åt civila baserade sig på hundratals riktiga stridssituationer och människors operativa modeller i dem. De civila teknikerna fick snabbt stor popularitet i Israel och senare och runt världen. Nuförtiden lärs Krav Maga ut förutom i den Israeliska armén också i skolor, universitet, statliga verk och särskilda Krav Maga skolor i hela landet. Krav Maga har också under de senaste årtiondena spridit sig utanför Israels gränser och lärs ut i västerländska länders privata Krav Maga skolor och för hundratals soldat- coh myndighetsgrupper (FBI, GSS, IDF, Mossad, CIA, DEA, ATF, SWAT, SAS, GIGN, Scotland Yard, LAPD, etc) just för

 

 

FÖRBUNDET

I Finland är vi organiserade under Pohjolan Krav Maga Itsepuolustusliitto (PKMI), vars uppgift är att främja och föra fram den officiella krav maga verksamheten. PKMI hör till världens största förbund European Krav Maga Federation (FEKM-RD), som har över 20000 medlemmar.

FEKM

Presidenten för det europeiska förbundet och huvudskolaren Richard Douieb (7. darga) är född i Jerusalem Israel 1956.

Douieb började sin idrottskarriär som gymnast och simmare men bytte över till boxing 1970. Krav Maga och karate började han träna vid sin lokala klubb i Kibbuz 1973 för att fortsätta träna när han gick in i armén. I armén fullbordade han kvalifikationen för att vara militärutbildare i Krav Maga och fick rätt att utbilda grenen för arméns soldater och personal. Douieb deltod i strider med arabländerna och skadades allvarligt 1976. Den skadade Douieb förflyttades till sjukhus varifrån han kom hemförlovades till hemvård efter ett år. Efter det här slutförde Douieb gymnastlärarutbildning i universitet och första gradens svarta bälte i Krav Maga. År 1980 flyttade Douieb till Frankrike och började träna Thai boxing, Savate, Judo och Jujutsu. Den tävlingsinriktade och hårt tränande Douieb vann franska mästerskapen i boxing och Savate och genomförde svart bälte i Jujutsu.

Grundaren av Krav Maga, Imi Lichtenfeld, uppmärksammade Douiebs förmågor och ville att Douieb leder Krav Maga verksamheten i hela Europa. 1988, efter 15 år av Krav Maga, tyckte Imi att Douieb hade nått tillräckligt långt för att representera honom och Krav Maga i Europa, vilket ledde till grundandet av det europeiska krav maga förbundet.

Imi Lichtenfeld beviljade tillstånd åt sina bästa elever att grunda förbund runt om i världen. Kraven var att man respekterar de olika förbundens gränser och den gemensamma Krav Maga familjen. Efter Imis död har dessa kontrakt inte längre uppehållits.

Douieb är känd för sin höga moral och goda elever runt om i världen. Han anser också att det är tråkigt och moraliskt fel att man inom Krav Maga delar ut höga nivåer redan efter år oberoende av vad personen kan.

KRAV MAGA PASSAR FÖR

Krav Maga passar för alla fullvuxna män och kvinnor som inte har brottsregister som självförsvars- och fysisk aktivitet. Krav Maga passar också för myndigheter och personer som arbetar med säkerhet som extra skolning.