Krav Maga grundkurs / peruskurssi

When

30.01.2024 - 29.02.2024    
19:30 - 21:00

Bookings

Bookings closed

Where

Level 2
Mjölvägen 2, Jakobstad, 68600

Event Type

Teknisk del: Grunderna i försvar mot stryp-anfall, grepp, slag och sparkar. Grunderna i försvar mot egg- och slagvapen och försvar på marken och mot flera motståndare.
Taktisk del: Självförsvars och rörelsens grundtaktiker, tal och uppmaningar, användning av temporära redskap i försvarssyfte och strafflagen 4:4§ (nödvärn)
Utrustning: sportdräkt, barfota eller budo-, brottningsskor
Kursens längd: 8-10 veckor
Tider: Tisdagar kl 19:30, Torsdagar kl 19:45
Info: Drop-in under februari. Pröva på gratis några gånger.
Pris: 50€ + Level2 medlemskap

Tekninen osio: puolustautumista otteita- ja kuristuksia vastaan, lyöntejä-  ja potkuja vastaan, terä- ja lyömäasetta vastaan sekä puolustautumista maassa ja useampaa hyökkääjää vastaan.
Taktinen osio: itsepuolustuksen ja liikkumisen taktiikka, puhuttaminen ja käskyttäminen  tilapäisvälineiden käyttö puolustautumisessa, rikollisten Toimintatapojen tiedostaminen sekä  RL 4:4§ (Hätävarjelu)
Varustus: Liikunta-asu, avojaloin tai budo-, paini-, voimistelutossut.
Kurssin kesto: n. 8-10 viikkoa
Ajat: Tiistaisin klo 19:30, Torstaisin klo 19:45
Yleistä: Drop-in helmikuun aikana. Kokeile muutaman kerran ilmaiseksi.
Hinta: 50€ + Level2 jäsenyys

Technical part: Basics in defence against chokes, grabs, punches and kicks. Basics in defence against knife and baton and also ground defence and defence agains multiple attackers
Tactical part: Tactics for self-defence and movement, speach and urging, the use of temporary weapons for self defence. Finnish law for emergency self defence (4:4§)
Equipment: sports suite, barefoot or budo/wrestling shoes
Length of the course: 8-10 weeks
Time: Tuesdays 7:30 pm, Thursdays 7:45 pm
Info: Drop-in during February. Try it out a few times for free.
Price: 50€ + Level2 membership

Bookings

Bookings are closed for this event.